POSLEDNJE VESTI

  POZIV PREDSEDNICE OPŠTINE BABUŠNICA IVANE STOJIČIĆ GRAĐANIMA DA UZMU AKTIVNO UČEŠĆE U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENjA BUDžETA OPŠTINE ZA 2022. GODINU

  22.10.2021.3min360
  logo-bab

  Predsednica opštine Babušnica Ivana Stojičić, uputila je pozivno pismo građanima opštine Babušnica u kome se kaže „U skladu sa budžetskim kalendarom otpočeli smo sa aktivnostima na izradi budžeta opštine Babušnica za 2022.godinu. Postupak pripreme za izradu i donošenje Odluke o budžetu odvija se u skladu sa Uputstvom za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti, koje nam je dostavilo Ministarstvo finansija Republike Srbije. U uputstvu su sadržane osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za izradu budžeta.
  Odluka o budžetu je jedan od najvažnijih pravnih akata koji donosi Skupština jedinice lokalne samouprave. Ovom Odlukom treba da se obezbedi pravni i finansijski okvir za brži razvoj naše opštine, povoljna klima za ulaganje u poljoprivredu, otvaranje malih i srednjih preduzeća, razvoj infrastrukture i drugih privrednih aktivnosti. Takođe, budžetom treba obezbediti sredstva za funkcionisanje svih vitalnih funkcija naše opštine, kao što su obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport.
  Polazeći od ovih činjenica, a imajući u vidu da budžet treba da bude krajnje transparentan, da odgovara potrebama i interesima građana ove opštine, pozivam Vas da aktivno učestvujete u postupku izrade i donošenja budžeta za 2022. godinu, tako što ćete davati svoje predloge i sugestije koji lokalnoj samoupravi mogu biti od velike pomoći u postupku izrade Odluke o budžetu opštine Babušnica za 2022. godinu“.
  Predloge i sugestije možete slati u pisanoj formi na e-mail: budzet@babusnica.rs, dostaviti poštom na adresu: Opština Babušnica, Opštinska uprava, Odeljenje za privredu i finansije – Odsek za finansije i lokalnu poresku administraciju, ul. Ratka Pavlovića br. 1, 18330 Babušnica, kao i preko prijemne kancelarije u zgradi opštine.
  „Poštovani građani, svojim konstruktivnim i pozitivnim stavom u postupku izrade budžeta, i sami ćete aktivno učestvovati u kreiranju lokalne politike razvoja, planova i programa, koji treba da se realizuju u narednoj godini i kojim se stvaraju uslovi za brži razvoj naše opštine“ dodaje predsednica opštine.

  Uključi se u diskusiju, ostavi svoj komentar

  Vaša email adresa neće biti javno vidljiva. Obavezna polja su označena *


  INFORMIŠI SE

  Portal u službi građana.


  Telefon: +381654046672

  E-mail: ininfonis@gmail.com

  Bilten