POSLEDNJE VESTI

Category filter:AllSportVesti
No more posts
Fakultet_sporta_.jpg
29.03.2023.0
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisao je konkurs za upis na programe stručnog osposobljavanja: trener u sportu, instruktor u sportu, organizator rekreacije u sportu i menadžer u sportu. Za upis na programe stručnog osposobljavanja ll nivo (240 sati) i lll nivo (360 sati) potrebno je da polaznik ima najmanje srednje obrazovanje. Za upis na program […]

Screenshot_3-5.png
14.02.2023.0
Mlada devojka, studentkinja iz Niša, Romina Herodek koja ima samo 24. godina, uspešna je na svom fakultetu ali i u sportu kojim se bavi, pa daje dobar podstrek i primer svim mladim ljudim. Naime, Romina je nedavno osvojila nagradu grada Niša kao najbolji student na Fakultetu Sporta i fizičkog obrazovanja, sa prosečnom ocenom 10, a […]

Screenshot_3-2.png
07.11.2022.0
Davne 1948. godine osnovana je Viša pedagoška škola, preteča današnjeg fakulteta sporta u Nišu. Fakultet Sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, bio je prva visokoškolska ustanova južno od Beograda, dok je prva generacija upisana školske 1949/50 godine. Dakle, Fakultet Sporta i fizičkog obrazovanja, nudi znanje, veštine, edukaciju, razne aktivnosti kroz koje studenti uče kako bi […]


INFORMIŠI SE

Portal u službi građana.


Telefon: 018200062

E-mail: ininfonis@gmail.com

Bilten