SEPTEMBARSKA NAGRADA OPŠTINE BABUŠNICA PROF. DR ALEKSANDRU Lj. ĆIRIĆU

18.08.2021.
Screenshot_3

Odbornici Skupštine opštine Babušnica usvojili su na  sednici Predlog Odluke da se povodom 6. septembra, Dana opštine Babušnica, najviše opštinsko priznanje, „Septembarska nagrada“ u vidu plakete, ove godine dodeli profesoru dr Aleksandru Lj. Ćiriću, penzionisanom profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i redovnom profesoru Državnog univerziteta u Novom Pazaru na Departmanu za pravne nauke.
Ovo visoko priznanje profesoru Ćiriću dodeljuje se za izuzetno uspešan profesionalni rad u oblasti pravnih nauka i promociju Babušnice i rodne Lužničke kotline za koju je vezan i koju je s ponosom isticao u zemlji i inostranstvu gde god ga je profesionalna i naučna karijera vodila.
Prof. dr Aleksandar Lj. Ćirić, rođen je u selu Draginac u Opštini Babušnica. Osnovnu i srednju školu završio je u Babušnici, a pravni fakultet 1975. godine na Univerzitetu u Nišu, na kome je 1982. godine i magistrirao. Zvanje doktora nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a stručno se usavršavao na Sorboni, Međunarodnoj trgovinskoj komori u Parizu, Institutu države i prava Akademije nauka Ruske federacije u Moskvi, Ministarstvu spoljnih poslova Ruske Federacije, Fakultetu za međunarodno pravo i međunarodne odnose u Kijevu, kao i Pravnim fakultetima državnog Univerziteta u Kijevu i Univerziteta „Lomonosov“ u Moskvi.
Radni vek započeo je kao pripravnik u Skupštini opštine Babušnica, a potom i referenta za pružanje pravne pomoći i sudije za prekršaje Opštinskog organa za prekršaje.
Dugogodišnju uspešnu univerzitetsku karijeru započeo je izborom u zvanje asistenta, kasnije docenta, vanrednog i redovnog profesora za predmet Međunarodno trgovinsko pravo na pravnom fakultetu u Nišu, na kome je obavljao i dužnosti prodekana i dekana. Obavljao je i dužnost sudije za prekršaje, sudije Suda udruženog rada, kao i sudije porotnika Višeg privrednog suda Srbije.
Višedecenijski je arbitar u rešavanju domaćih i međunarodnih trgovinskih sporova i član i potpredsednik Spoljnotrgovinske, sada Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije.
Autor je preko 30 projekata u oblasti naučnih istraživanja u domaćoj i međunarodnoj privrednoj praksi, kao i preko 250 stručnih i naučnih radova i udžbenika. Oženjen je i otac je troje dece.
Septembarska nagrada profesoru Aleksandru Lj. Ćiriću biće uručena na svečanoj akademiji koja će povodom Dana opštine biti održana 6. septembra, a tom prilikom biće uručena i Septembarska nagrada za 2020. godinu gospodinu Sretenu Nikoliću, kome zbog situacije sa korona virusa ovo priznanje prošle godine nije uručeno.
Pored ove odluke, na dnevnom redu  skupštine našlo se još 11 tačaka, koje su nakon razmatranja od strane odbornika i usvojene.
Skupština je usvojila predloge Odluka o pristupanju izradi Programa razvoja turizma i Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za Rodnu ravnopravnost u opštini Babušnica za period od 2021. do 2024. godine, kao i Predlog Odluke o izgledu i upotrebi zastave Opštine Babušnica, a usvojen je i Predlog Odluke o sprovođenju konkursa za imenovanje direktora jedinog javnog preduzeća u opštini Babušnica – JKP „Komunalac“ Babušnica a imenovana je i komisija za sprovođenje ovog konkursa.
Usvojen je i Predlog Odluke o pristupanju izradi Strategije o unapređenju predškolskog vaspitanja opštine Babušnica za period od 2021. do 2024. godine, i data saglasnost na izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem JKP „Regionalna deponija Pirot“ iz Pirota za period od 01.01. do 30.06.2021. godine i saglasnost na Treću izmenu i dopunu Godišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ za ovu godinu.
Skupština je usvojila i šestomesečni Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Babušnica za period od 01.01. do 30.06. 2021. godine kao i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti po programu poslovanja JKP „Komunalac“ za 2021. godinu od 27.11.2020. godine, i prve izmene i dopune godišnjeg programa poslovanja preduzeća za 2021. godinu od 18.03.2021. godine.

Uključi se u diskusiju, ostavi svoj komentar

Vaša email adresa neće biti javno vidljiva. Obavezna polja su označena *


INFORMIŠI SE

Portal u službi građana.


Telefon: 018200062

E-mail: ininfonis@gmail.com

Bilten