POSLEDNJE VESTI

  Javni poziv opštine Gadžin Han, za dodelu darovitim učenicima, studentima i mladim ljudima

  14.09.2021.4min850
  indeks-fakultet-knjizica-ocene-ispiti-overa-semestar-semestra-upis-martin-martinov_660x330

  Za podsticaj rada darovitih učenika, studenata i darovitih mladih ljudi u budžetu Opštine Gadžin Han obezbeđena su sredstva za nagrađivanje darovitih učenika, nagrađivanje darovitih studenata, nagrađivanje darovitih mladih ljudi, novčane naknade za troškove stvaralaštva i novčane naknade za troškove učešća na takmičenjima.
  Da bi se smatrali darovitim učenicima u smislu Odluke o nagrađivanju učenika, studenata i mladih ljudi br:06-174/2019-II od 28.06.2019.godine (u daljem tekstu odluka) učenici moraju ispunjavati kumulativno sledeće opšte uslove:
  da su učenici osnovnih i srednjih škola koje se finansiraju iz budžeta;
  da su učenici koji imaju prosečne ocene u dosadašnjim godinama školovanja najmanje 4,5.
  Da bi se smatrali darovitim studentima u smislu Odluke studenti moraju ispunjavati kumulativno sledeće opšte uslove:
  da su studenti na budžetu;
  da imaju najmanje prosečnu ocenu 9,0.
  I.Učenici osnovnih i srednjih škola mogu se nagraditi za:
  osvojeno jedno od prva tri mesta sa republičkih i međunarodnih takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete;
  izuzetne rezultate iz oblasti nauke, kulturno umetničkog stvaralaštva i sporta za koje imaju zvanične dokaze i priznanja (republička i međunarodna);
  učenici završnih razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja
  zvanično priznat pronalazački, autorski ili inovatorski rad;
  priznanje škole „Đak generacije“
  za druge ostvarene rezultate na nastupima sa značajnom međunarodnom, repuličkom i regionalnom referencom
  II.Studenti se mogu nagraditi za:
  dobijenu diplomu „ Najbolji student fakulteta“ ili “Najbolji student Univerziteta“
  zvanično priznat pronalazački, autorski ili inovatorski rad ili rad prihvaćen na simpozijumu ili kongresu u zemlji i inostranstvu;
  studenti koji su na doktorskim studijama odbranili doktorat;
  za druge ostvarene rezultate sa značajnom međunarodnom, republičkom i regionalnom referencom.
  III.Mogu se nagraditi daroviti mladi ljudi:
  koji imaju zvanično priznat pronalazački, autorski ili inovatorski rad u zemlji ili inostranstvu;
  koji imaju postignute rezultate iz oblasti nauke, inovatorstva, kulturno umetničkog stvaralaštva i sporta za koje imaju zvanične dokaze i priznanja u zemlji ili inostranstvu.
  IV.Daroviti učenici, studenti i mladi ljudi mogu podneti zahtev za dodelu novčane naknade za troškove koje imaju na polju stručnog usavršavanja, naučnog i kulturno umetničkog stvaralaštva i istraživačkog rada za:
  – nabavku stručne literature i učila;
  – studijska putovanja i boravak u inostranstvu;
  – eksperimentali deo doktorata;
  – prijave i odbrane doktorske disertacije;
  – objavljivanje doktorske disertacije i
  – druge neophodne troškove, navodi se u saopštenju.
  Komisija donosi odluku na pismeno obrazloženi predlog škole, sportskog saveza, Privredne komore, profesora koji je spremao studenta, mentora na naučno istraživačkom projektu ili mentora na doktorskim studijama i drugih relevantnih organizacija, dodaje se u saopštenju.
  Predlog za dodelu nagrade sadrži ime i prezime kandidata za nagradu, vrstu, vreme i mesto održavanja takmičenja i dokaz o ostvarenim rezultatima.
  Rok za dostavljanje predloga za dodelu nagrada je 27. septembar 2021. godine.
  Kontakt osoba je Milan Denić, tel.069/15-17-717.

  Uključi se u diskusiju, ostavi svoj komentar

  Vaša email adresa neće biti javno vidljiva. Obavezna polja su označena *


  INFORMIŠI SE

  Portal u službi građana.


  Telefon: +381654046672

  E-mail: ininfonis@gmail.com

  Bilten