POSLEDNJE VESTI

Javni poziv opštine Gadžin Han, za dodelu darovitim učenicima, studentima i mladim ljudima

14.09.2021.
indeks-fakultet-knjizica-ocene-ispiti-overa-semestar-semestra-upis-martin-martinov_660x330

Za podsticaj rada darovitih učenika, studenata i darovitih mladih ljudi u budžetu Opštine Gadžin Han obezbeđena su sredstva za nagrađivanje darovitih učenika, nagrađivanje darovitih studenata, nagrađivanje darovitih mladih ljudi, novčane naknade za troškove stvaralaštva i novčane naknade za troškove učešća na takmičenjima.
Da bi se smatrali darovitim učenicima u smislu Odluke o nagrađivanju učenika, studenata i mladih ljudi br:06-174/2019-II od 28.06.2019.godine (u daljem tekstu odluka) učenici moraju ispunjavati kumulativno sledeće opšte uslove:
da su učenici osnovnih i srednjih škola koje se finansiraju iz budžeta;
da su učenici koji imaju prosečne ocene u dosadašnjim godinama školovanja najmanje 4,5.
Da bi se smatrali darovitim studentima u smislu Odluke studenti moraju ispunjavati kumulativno sledeće opšte uslove:
da su studenti na budžetu;
da imaju najmanje prosečnu ocenu 9,0.
I.Učenici osnovnih i srednjih škola mogu se nagraditi za:
osvojeno jedno od prva tri mesta sa republičkih i međunarodnih takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete;
izuzetne rezultate iz oblasti nauke, kulturno umetničkog stvaralaštva i sporta za koje imaju zvanične dokaze i priznanja (republička i međunarodna);
učenici završnih razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja
zvanično priznat pronalazački, autorski ili inovatorski rad;
priznanje škole „Đak generacije“
za druge ostvarene rezultate na nastupima sa značajnom međunarodnom, repuličkom i regionalnom referencom
II.Studenti se mogu nagraditi za:
dobijenu diplomu „ Najbolji student fakulteta“ ili “Najbolji student Univerziteta“
zvanično priznat pronalazački, autorski ili inovatorski rad ili rad prihvaćen na simpozijumu ili kongresu u zemlji i inostranstvu;
studenti koji su na doktorskim studijama odbranili doktorat;
za druge ostvarene rezultate sa značajnom međunarodnom, republičkom i regionalnom referencom.
III.Mogu se nagraditi daroviti mladi ljudi:
koji imaju zvanično priznat pronalazački, autorski ili inovatorski rad u zemlji ili inostranstvu;
koji imaju postignute rezultate iz oblasti nauke, inovatorstva, kulturno umetničkog stvaralaštva i sporta za koje imaju zvanične dokaze i priznanja u zemlji ili inostranstvu.
IV.Daroviti učenici, studenti i mladi ljudi mogu podneti zahtev za dodelu novčane naknade za troškove koje imaju na polju stručnog usavršavanja, naučnog i kulturno umetničkog stvaralaštva i istraživačkog rada za:
– nabavku stručne literature i učila;
– studijska putovanja i boravak u inostranstvu;
– eksperimentali deo doktorata;
– prijave i odbrane doktorske disertacije;
– objavljivanje doktorske disertacije i
– druge neophodne troškove, navodi se u saopštenju.
Komisija donosi odluku na pismeno obrazloženi predlog škole, sportskog saveza, Privredne komore, profesora koji je spremao studenta, mentora na naučno istraživačkom projektu ili mentora na doktorskim studijama i drugih relevantnih organizacija, dodaje se u saopštenju.
Predlog za dodelu nagrade sadrži ime i prezime kandidata za nagradu, vrstu, vreme i mesto održavanja takmičenja i dokaz o ostvarenim rezultatima.
Rok za dostavljanje predloga za dodelu nagrada je 27. septembar 2021. godine.
Kontakt osoba je Milan Denić, tel.069/15-17-717.

Uključi se u diskusiju, ostavi svoj komentar

Vaša email adresa neće biti javno vidljiva. Obavezna polja su označena *


INFORMIŠI SE

Portal u službi građana.


Telefon: 018200062

E-mail: ininfonis@gmail.com

Bilten